คุณค่าจิตรกรรมภาพเหมือน

Files

Citation

สวัสดิ์ ตันติสุข and กองศิลปศึกษา กรมศิลปากร, “คุณค่าจิตรกรรมภาพเหมือน ,” D-Library | National Library of Thailand, accessed August 9, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/1493.