การดูภาพจิตรกรรมทั่ว ๆ ไป

Files

Citation

สวัสดิ์ ตันติสุข and กองศิลปศึกษา กรมศิลปากร, “การดูภาพจิตรกรรมทั่ว ๆ ไป ,” D-Library | National Library of Thailand, accessed August 9, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/1484.