คัมภีร์พยากรณ์ (162)

Citation

“คัมภีร์พยากรณ์ (162),” D-Library | National Library of Thailand, accessed August 7, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/1414.