ประวัติวัดสังข์กระจาย

Files

Citation

ธนิต อยู่โพธิ์ and กรมศิลปากร, “ประวัติวัดสังข์กระจาย ,” D-Library | National Library of Thailand, accessed September 25, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/1370.