แผนที่ไตรภูมิว่าด้วยตอนมนุสสกถาถึงนิริยกถา

Files

Citation

“แผนที่ไตรภูมิว่าด้วยตอนมนุสสกถาถึงนิริยกถา,” D-Library | National Library of Thailand, accessed August 15, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/12989.