นครวัดทัศนะเขมร :รวบรวมบทรจนาเกี่ยวกับประสาทนครวัดโดยกวีและนักปราชญ์เขมร

Files

Citation

ศานติ ภักดีคำ,ผู้แปล , “นครวัดทัศนะเขมร :รวบรวมบทรจนาเกี่ยวกับประสาทนครวัดโดยกวีและนักปราชญ์เขมร ,” D-Library | National Library of Thailand, accessed November 29, 2021, http://digital.nlt.go.th/items/show/12378.