เทคนิคทางวิศวกรรมแบบไม่ทำลายสำหรับผลผลิตเกษตร

Files

Citation

อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล , “เทคนิคทางวิศวกรรมแบบไม่ทำลายสำหรับผลผลิตเกษตร ,” D-Library | National Library of Thailand, accessed August 13, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/12050.