สมุดภาพโคลงฤาษีดัดตน

Files

Citation

สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, “สมุดภาพโคลงฤาษีดัดตน,” D-Library | National Library of Thailand, accessed August 8, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/11938.