ฟิสิคส์วิทยาตอนไฮโดรสแตติคส์และสมบัติของสสาร

Files

Citation

พระยาสฤษดิการบรรจง, “ฟิสิคส์วิทยาตอนไฮโดรสแตติคส์และสมบัติของสสาร,” D-Library | National Library of Thailand, accessed August 11, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/11657.