ข่าวห้องสมุด (Library World News) ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2561

Files

Citation

หอสมุดแห่งชาติ, กลุ่มวิจัยและพัฒนาห้องสมุด, “ข่าวห้องสมุด (Library World News) ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2561 ,” D-Library | National Library of Thailand, accessed September 24, 2021, http://digital.nlt.go.th/items/show/11652.