ข่าวห้องสมุด ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-กันยายน 2554

Files

Citation

หอสมุดแห่งชาติ, กลุ่มวิจัยและพัฒนาห้องสมุด, “ข่าวห้องสมุด ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-กันยายน 2554,” D-Library | National Library of Thailand, accessed September 25, 2021, http://digital.nlt.go.th/items/show/11582.