ข่าวห้องสมุด ฉบับปฐมฤกษ์ ปีที่1 ฉบับที่ 1ตุลาคม - ธันวาคม 2553

Files

Citation

หอสมุดแห่งชาติ, กลุ่มวิจัยและพัฒนาห้องสมุด, “ข่าวห้องสมุด ฉบับปฐมฤกษ์ ปีที่1 ฉบับที่ 1ตุลาคม - ธันวาคม 2553,” D-Library | National Library of Thailand, accessed October 6, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/11579.