พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อเสด็จประพาสมณฑลราชบุรีในปีระกา ร.ศ. ๑๒๘ (พ.ศ. ๒๔๕๒)

Files

Citation

“พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อเสด็จประพาสมณฑลราชบุรีในปีระกา ร.ศ. ๑๒๘ (พ.ศ. ๒๔๕๒) ,” D-Library | National Library of Thailand, accessed August 17, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/11469.