จิตรกรรม และศิลปวัตถุในกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Files

Citation

กรมศิลปากร, “จิตรกรรม และศิลปวัตถุในกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ,” D-Library | National Library of Thailand, accessed August 20, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/11394.