บทลครร้อง เรื่อง ขรัวอินทร์ เทวะดา เล่ม 1

Files

Citation

หมากพญา, “บทลครร้อง เรื่อง ขรัวอินทร์ เทวะดา เล่ม 1 ,” D-Library | National Library of Thailand, accessed August 7, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/11068.