ตำนาน เรื่องเครื่องโต๊ะแลเครื่องปั้น

Files

Citation

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ, “ตำนาน เรื่องเครื่องโต๊ะแลเครื่องปั้น ,” D-Library | National Library of Thailand, accessed August 15, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/11012.