คู่มือการอ่าน ถ่ายทอดอักษรขอม

Files

Citation

กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก and สำนักหอสมุดแห่งชาติ, “คู่มือการอ่าน ถ่ายทอดอักษรขอม,” D-Library | National Library of Thailand, accessed March 24, 2023, http://digital.nlt.go.th/items/show/10.