อธิบายเพลงแผ่นเสียงลองเพลย์

Files

Citation

ธนิต อยู่โพธิ์ and กรมศิลปากร, “อธิบายเพลงแผ่นเสียงลองเพลย์ ,” D-Library | National Library of Thailand, accessed July 7, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/10867.