เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับของโขนละคอน

Files

Citation

กรมศิลปากร, “เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับของโขนละคอน ,” D-Library | National Library of Thailand, accessed August 14, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/10850.