ที่ระลึกการเปิดโรงเรียนศิลปากร แผนกนาฏดุริยางค์ วันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2481

Files

Citation

“ที่ระลึกการเปิดโรงเรียนศิลปากร แผนกนาฏดุริยางค์ วันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2481 ,” D-Library | National Library of Thailand, accessed August 14, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/10849.