พระราชบัญญัติว่าด้วยโบราณสถาน ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ และการพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ และนโยบายกรมศิลปากร

Files

Citation

อนุวัตน์จาตุรนต์, อาทิตย์ทิพอาภา, and เจ้าพระยายมราช, “พระราชบัญญัติว่าด้วยโบราณสถาน ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ และการพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ และนโยบายกรมศิลปากร ,” D-Library | National Library of Thailand, accessed August 7, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/10815.