เล่าเรื่องไปชะวา ครั้งที่ 3 (นับเป็นประชุมพงศาวดารภาคที่ 67 )

Files

Citation

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศเธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ, “เล่าเรื่องไปชะวา ครั้งที่ 3 (นับเป็นประชุมพงศาวดารภาคที่ 67 ) ,” D-Library | National Library of Thailand, accessed January 24, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/10748.