ทำเนียบนามภาค 4 ถนนในจังหวัดพระนคร และธนบุรี

Files

Citation

กรมศิลปากร, “ทำเนียบนามภาค 4 ถนนในจังหวัดพระนคร และธนบุรี ,” D-Library | National Library of Thailand, accessed August 18, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/10731.