การบริหารจัดการลุ่มน้ำยมโดยกระบวนการ SEA (กรณีปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง (Strategic Environmental Assessment)

Files

Citation

สำนักวิจัยระบบสาธารณสุข, “การบริหารจัดการลุ่มน้ำยมโดยกระบวนการ SEA (กรณีปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง (Strategic Environmental Assessment),” D-Library | National Library of Thailand, accessed September 24, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/10486.