วิชชาฟิสิคส์เบื้องต้น เล่ม 5 แม่เหล็กไฟฟ้า(หัวข้อ)

Files

Citation

พระดรุณพยุหรักษ์, “วิชชาฟิสิคส์เบื้องต้น เล่ม 5 แม่เหล็กไฟฟ้า(หัวข้อ),” D-Library | National Library of Thailand, accessed September 25, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/10302.