พระพุทธรูปและพระพิมพ์ในกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Files

Citation

ธนิต อยู่โพธิ์ and กรมศิลปากร, “พระพุทธรูปและพระพิมพ์ในกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ,” D-Library | National Library of Thailand, accessed October 6, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/1019.