เรียกดูรายการ (3 total)

book79.pdf
จัดพิมพ์ถวายเนื่องในงานสมโภชพระสุพรรณบัฎ และฉลองตำหนักใหม่ วันที่ 22-23 มิถุนายน พ.ศ.2506

scan0001.jpg

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2