เรียกดูรายการ (5 total)

book71.pdf
คณะศิษย์ใหม่พิมพ์เป็นธรรมบรรณาการ แด่ผู้ที่บริจาคเงินสร้างพระวิหาร และพระเจ้าตานหลวง…

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2