เรียกดูรายการ (9 total)

เล่ม 20 (195-197).pdf

เล่ม 4 (143).pdf

เล่ม 3 (142).pdf

เล่ม 1 (140).pdf

เล่ม 24 (155-159).pdf

ปกศิลปากร ปีที่7 เล่ม7 ธ.ค. 2496.jpg

ศิลปากร ปีที่8 เล่ม12 พ.ค. 2498 (ปก).jpg

ศิลปากรปีที่8 เล่ม9(ก.พ.2498( p.ปก).jpg

tumnanphakord.pdf
พิมพ์ในการปลงศพ นางสาวจำนง พุกกะเวส เมื่อปีมะโรง พ.ศ.2471

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2