เรียกดูรายการ (1 total)

001.jpg
พิมพ์ในงานรับพระอัฏฐิ พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ เมื่อปีมะแม พ.ศ.2474

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2