เรียกดูรายการ (15842 total)

พิมพ์ในงานพระศพ สมเด็จพระบรมวงศเธอ กรมพระยาเทวะวงศวโรปการ ครบปัญญาสมวาร ณวันที่ 16…
พระนิพนธ์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ…
พระอภัยมณีฉะบับหลวง คำกลอนของสุนทรภู่ เล่มที่ 2 พร้อมด้วยคำอธิบายเรื่องพระอภัยมณี…
คุณหญิงเชาวนานุสถิติ (หลี อินทุเกด) พร้อมด้วยพี่น้อง พิมพ์ในงารปลงศพสนองคุณ นางทับทิม…
ตำนานเสภา พระเจ้าบรมวงศเธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ ทรงพระนิพนธ์ใหม่…
เสภา เรื่องพระราชพงศาวดาร สุนทรภู่แต่งถวายในรัชกาลที่ 4 แล…
พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ เจ้าจอมช่วงรัชกาลที่ 5
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2