เรียกดูรายการ (256 total)

CCF02042558_00000.jpg
งานทำบุญฉลองอายุ 4 รอบของเจ้าพระยามุขมนตรี (อวบ เปาโรหิตย์)

CCF03042558_00000.jpg
แจกในการกฐินพระราชทานมหาอำมาตย์เอก เจ้าพระยาพลเทพ เสนาบดีกระทรวงเกษตราธาการ ณ…

CCF08042558_00000.jpg
พิมพ์แจกเป็นที่ระลึกเนื่องในการทอดกฐิน ณ วัดไผ่ล้อม จังหวัดจันทบุรี ของนายอภัย…

CCF10042558_00000.jpg
ขุนจุลจิรสมบัติ(เจือ จุลละเกศ), นางราชปริญญา
(เครือวัลย์ อิศรภักดี), นายร้อยตรีมงคล…

CCF10042558_00000.jpg
พิมพ์เป็นที่ระลึกในงานทำบุญประจำปี วันที่ 12 ตุลาคม 2480

CCF11042558_00000.jpg
พิมพ์แจกในงานศพนางเคลื่อน ดาราสม ณ เมรุวัดไตรมิตรวิทยาราม 27 กันยายน 2486

CCF21042558_00004.jpg
นางนมผัน เพ็ชรทับทิม บ้านบางแค ธนบุรี พิมพ์เป็นธรรมทาน งานบำเพ็ญกุศลคล้ายวันเกิดครบ 6…

CCF21042558_00000_resize.jpg

2558-04-01 10-03-13_1046.jpg
นายจุลินทร์ ล่ำซำ พิมพ์เป็นธรรมบรรณาการในงานพระราชทานเพลิง
2558-03-26 10-01-05_1.jpg
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ…
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2