เรียกดูรายการ (77 total)

img004.jpg
จัดพิมพ์เพื่อร่วมเฉลิมฉลองพระราชพิธีกาญจนาภิเษก…
img001.jpg
img001_resize.jpg
จัดพิมพ์ตามโครงการเผยเเพร่เอกสารทางวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ …
2559-02-18 13-47-27_1456.jpg
เป็นหนังสือคู่มือการเรียนการสอนรายวิชางานประดับอัญมณี วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
img427_resize.jpg
หนังสือเล่มนี้เป็นงานวิจัย ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งที่ดำเนินตามพระราชดำริของพลเอกหญิง…
img001.jpg
จัดพิมพ์เป็นหนังสือคู่มือการเรียนการสอนรายวิชางานเจียระไนอัญมณี…
img960_resize.jpg
img001.jpg
img001.jpg

img213_resize.jpg
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2