เรียกดูรายการ (120 total)

scan0001.jpg
พิธีเปิดอนุสรณ์สถาน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ วัดพลับ ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี

scan0001.jpg
นายอภัย จันทวิมล เป็นบุคคลที่ทำคุณประโยชน์แก่การศึกษาของชาติอย่างสูงยิ่ง

scan0001.jpg

scan0001_resize.jpg
scan0001_resize.jpg

scan0001.jpg
พิมพ์เพื่อเป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพมหาเสวกโทพระยาศรีธรรมศกราช (ปิ๋ว บุนนาค) ณ…
scan0001.jpg
scan0001.jpg
พิมพ์เป็นที่ระลึกในการจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ ณ…
scan0001.jpg
จัดพิมพ์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7…
scan0001.jpg
คุณแม่จำเนียร มุกดาสนิท และบุตรหลานพิมพ์เป็นที่ระลึกในงานทอดกฐิน ณ…
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2