เรียกดูรายการ (120 total)

img001.jpg
จัดพิมพ์เป็นมุทิตาสักการะ เนื่องในโอกาสฉลองชนมายุครบ 82 ปี พระครูศรีมหาโพธิคณารักษ์…
IMG_20160205_0001.jpg
scan0001.jpg
นายอภัย จันทวิมล เป็นบุคคลที่ทำคุณประโยชน์แก่การศึกษาของชาติอย่างสูงยิ่ง

img744_resize.jpg
img001.jpg

img001.jpg
scan0001_resize.jpg
เป็นรายงานการวิจัยชุมชน เรื่อง…
scan0186.jpg
IMG_20160215_0001.jpg
เนื่องในงานผูกพัทธสีมาวัดโยธานิมิต(วัดโบสถ์) อ.เมือง จ.ตราด วันที่ 15-22 กุมภาพันธ์ 2515
img001_resize.jpg
จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกเนื่องในพิธีเปิดห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี"…

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2