เรียกดูรายการ (120 total)

2559-02-06 13-19-24_0998.jpg
ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เป็นผู้สอนวิชาการตลาด และนักวิจัยชุมชน จีงมีความสนใจศึกษา…
CCF08022559_00000.jpg
img112.jpg
img001.jpg
จัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จังหวัดตราดและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)…
img004.jpg
จัดพิมพ์เพื่อร่วมเฉลิมฉลองพระราชพิธีกาญจนาภิเษก…
img001.jpg
img001_resize.jpg
จัดพิมพ์ตามโครงการเผยเเพร่เอกสารทางวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ …
2559-02-18 13-47-27_1456.jpg
เป็นหนังสือคู่มือการเรียนการสอนรายวิชางานประดับอัญมณี วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
img427_resize.jpg
หนังสือเล่มนี้เป็นงานวิจัย ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งที่ดำเนินตามพระราชดำริของพลเอกหญิง…
img001.jpg
จัดพิมพ์เป็นหนังสือคู่มือการเรียนการสอนรายวิชางานเจียระไนอัญมณี…
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2