เรียกดูรายการ (2 total)

เรื่องเที่ยวชวาคำฉันท์ (2).pdf
ในงานพระราชทานเพลิงศพหม่อมเจ้ารัชฎาภิเศก โสณกุล ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม พ.ศ.2493

เรื่องเที่ยวชะวา คำฉันท์ (1).pdf
พิมพ์ในงานฌาปนกิจเด็กชายวัฑฒนีย์ อมร ณ วัดสระเกศ พ.ศ.2481

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2