เรียกดูรายการ (1 total)

02001766.jpg
รวมภาพพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว…
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2