เรียกดูรายการ (65 total)

0001.jpg
พระยาราชพินิจจัยพิมพ์แจกในงานศพว่าที่นายพันโท หลวงไกรกรีธา (ยรรยง บุรณศิริ) พ.ศ.2457
a1.jpg
พิมพ์แจกในงานพระศพพระเจ้าพี่นางเธอพระองค์เจ้าภัทรายุวดี
2457_11.jpg
พิมพ์แจกในการศพพระยาโชติกราชเศรษฐี (ฮวด โชติกะพุกกณะ)
พิมพ์แจกในงานปลงศพ พระยาอภัยพิพิธ (สุ่น สาตราภัย) ยิ้มแสง พ.ศ. 2461

2463_28.jpg
พิมพ์ในงานปลงศพหม่อมหลวงหญิงปก มาลากุล ณ กรุงเทพ ธิดาเจ้าพระยาพระเสด็จฯ
2465_40.jpg
พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพพระตำรวจเอกพระยาอนุชิตชาญไชย (สาย สิงหเสนี) กับศพคุณหญิงเชย…
พิมพ์ในงานปลงศพหม่อมแช่ม สุประดิษฐ ณกรุงเทพ ในพระบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นวิษณุนารถนิภาธร…
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงอดิศรอุดมเดชโปรดให้พิมพ์เมื่อปีกุน พ.ศ. 2466
นายนาวาโท หม่อมเจ้าเจริญสุขโสภาคย์พิมพ์ใในงานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมเจ้าหญิงแฉ่ง ต.จ.…
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2