เรียกดูรายการ (65 total)

พิมพ์ในงานพระศพ สมเด็จพระบรมวงศเธอ กรมพระยาเทวะวงศวโรปการ ครบปัญญาสมวาร ณวันที่ 16…
สมเด็จพระมาตุจฉาเจ้า พระบรมราชเทวี โปรดให้พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ…
พิมพ์แจกในงานฌปนกิจศพ หม่อมปุ่น เทวกุล ณอยุธยา เมื่อปีมะแม พ.ศ. 2474
พระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระราชเทวีโปรดให้พิมพ์ในการบำเพ็ญพระกุศล…
พระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระราชเทวี โปรดให้พิมพ์ในการบำเพ็ญพระกุศล…
พิมพ์แจกในงานปลงศพ พระศิริไอสวรรย์ (พร รังควร) ปีมแมเอกศก พ.ศ. 2462
91.pdf
ทรงพิมพ์เพื่อเป็นมิตรพลีในงานสมายุมงคลครบ 5 รอบ วันที่ 3 กรกฎาคม พระพุทธศักราช 2502

book26.pdf
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทานแจก…

ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพหม่อมเจ้าประสบศรีจีรประวัติ จีรประวัติ
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2