เรียกดูรายการ (65 total)

โคลงรามเกียรติ์ จารึกที่ศิลาสลักเป็นภาพรามเกียรติ์ ที่พนักรอบพระอุโบสถ วัดพระเชตุพร
พิมพ์ในการพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าศิริกรกกุธภัณฑ์ แลพระอรรคชายาเธอเสาวภาคย์…
พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายพลโท พระยาสุรเสนา (กลิ่น แสง-ชูโต) เมื่อปีวอก พ.ศ. 2463
ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพหม่อมเจ้าประสบศรีจีรประวัติ จีรประวัติ
พระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระราชเทวีโปรดให้พิมพ์ในการบำเพ็ญพระกุศล…
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2