เรียกดูรายการ (1 total)

CCF03042558_00000.jpg
แจกในการกฐินพระราชทานมหาอำมาตย์เอก เจ้าพระยาพลเทพ เสนาบดีกระทรวงเกษตราธาการ ณ…

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2