เรียกดูรายการ (33 total)

B_2926_Practice in english Book II_600_1.pdf
3193_New method composition book four_600_1.pdf
Based on the Vocabulary of New Method Reader 4
2978_คำสอนวิชาศีลธรรม ตามหลักสูตรประโยคเตรียมอุดมศึกษา พุทธศักราช 2491_600_1.pdf
ตามหลักสูตรประโยคเตรียมอุดมศึกษาพุทธศักราช 2491
3173_คู่มือnewmethodreaderreader ฯ_600_1.pdf
มำคำแปลศัพท์สำเนียงอ่านอธิบายประโยคจำเป็น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
549_คู่มือวิชาวิทยาศาสตร์ผดุงวิทยา ชั้น ป.5_600_1.pdf
จินดามุนี.pdf
3344_ตำราเรียนภาษาสำหรับสนทนาภาษาไทยฯ_600_1.pdf
มีอักษรไทยกำกับสำเนียงอักษรอังกฤษไว้ด้วย
2897_ถาม-ตอบ วิทยาศสตร์ ป.5_600_1.pdf
B_2972_ บทละคร เรื่อง สุวัณณปัญญา_600_1.pdf
หนังสืออ่านประกอบ
2916_บาลีไวยากรณ์ชั้นสู. เล่ม 5 นามกิตก์ และ อณาทิ_600_1.pdf
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2