เรียกดูรายการ (11 total)

sunthorn_phu_17.pdf
กรมศิลปากรจัดพิมพ์เผยแพร่เพื่อร่วมโครงการฉลอง 200 ปี กวีเอกสุนทรภู่ พุทธศักราช 2529
sunthorn_phu_6.pdf
พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ รองอำมาตย์ตรี ขุนยรรยงกิจจากร (ยง (อนุบรรยงก์)…
sunthorn_phu_3.pdf
สมาคมประมงปราณ และนางลุ้ย เทียมเพชร พิมพ์แจกเป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นายเล็ก…
sunthorn_phu_1.pdf
พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ ขุนศุภลักษณ์ศึกษากร (เจียม ศุภลักษณ์ศึกษากร) ณ…
คำกลอนสุภาษิตเรื่อง พาลีสอนน้อง และ พิเภกสอนเบญกาย.pdf
พิมพ์แจกเป็นที่ระลึกฝยการปลงศพ นางอิ่ม ชื่นสมทรง วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2480 ณะวัดประยูรวงศาวาส
ดอกสร้อย สุภาสิต.pdf
แบบสอนอ่านจินตกระวีนิพนธ์
สุภาษิตสอนศิษย์คำกลอน.pdf
กรมศึกาาธิการพิมพ์แจกในงานกฐินพระราชทาน ณวัดปากน้ำ ปากคลองภาษีเจริญ จังหวัดธนบุรี พ.ศ.…
ประวัติเจ้าจอมมารดาทับทิม รัชชกาลที่ 5 กับสุภาษิตทุคคตะสอนบุตร.pdf
พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพเจ้าจอมมารดาทับทิม รัชชกาลที่ 5 ที่พระเมรุ ณ…
ประชุมพระราชนิพนธ์โคลงสุภาษิตและพระบรมราโชวาท.pdf
พิมพ์แจกเป็นที่ระลึกในงานมงคลทำบุญฉลองอายุพระยาประชากิจกรจักร์ (ชุบ โอสถานนท์)…

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2