เรียกดูรายการ (17 total)

การขุดแต่งวัดพระเมรุ จังหวัดนครปฐม.pdf
กรมศิลปากร พิมพ์ถวายพระภิกษุสามเณรในเทสกาลเข้าพรรษา พ.ศ. 2482
ตำนานพระอารามหลวง.pdf
ทฤษฎีในการปรับปรุงรักษาถาวรวัตถุในวัด.pdf
กรมศิลปากรพิมพ์ถวานพระภิกษุและสามเณรซึ่งเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร…
ประวัติวัดกาญจนสิงหาศน์.pdf
จัดพิมพ์ชำร่วยร่วมการกุศลเนื่องในการทอดกฐินพระราชทานของกรมศิลปากร ณ วัดกาญจนสิงหาศน์…
ประวัติวัดชุมพลนิกายาราม.pdf
กรมศิลปากรพิมพ์เผยแพร่ในงานกฐินพระราชทาน ณ วัดชุมพลนิกายาราม วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน…
กรมศิลปากรพิมพ์แจกในงานกฐินพระราชทาน ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระศรีอยุธยา…
ประวัติวัดพระมหาธาตุวรมหาวิาร.pdf
กรมศิลปากรพิมพ์เผยแพร่ในงานกฐินพระราชทาน ณ วัดพระมหาธาตุวรวิหาร…
ประวัติวัดสังข์กระจาย.pdf
กรมศิลปากร พิมพ์แจกในงานกฐินพระราชทาน ณ วัดสังข์กระจาย เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2510
ประวัติวัดใหญ่สุวรรณาราม จังหวัดเพชรบุรี.pdf
กรมศิลปากรพิมพ์แจกในงานกฐินพระราชทาน ณ วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512
พระพุทธรูป และพระพิมพ์ ในกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.pdf
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2