เรียกดูรายการ (17 total)

ประวัติวัดใหญ่สุวรรณาราม จังหวัดเพชรบุรี.pdf
กรมศิลปากรพิมพ์แจกในงานกฐินพระราชทาน ณ วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512
กรมศิลปากรพิมพ์แจกในงานกฐินพระราชทาน ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระศรีอยุธยา…
ประวัติวัดพระมหาธาตุวรมหาวิาร.pdf
กรมศิลปากรพิมพ์เผยแพร่ในงานกฐินพระราชทาน ณ วัดพระมหาธาตุวรวิหาร…
เรื่อง วัดชนะสงคราม.pdf
พิมพ์ชำร่วยในการทอดกฐินพระราชทานของกรมศิลปากร ณ วัดชนะสงคราม พระนคร 22 ตุลาคม 2506
ทฤษฎีในการปรับปรุงรักษาถาวรวัตถุในวัด.pdf
กรมศิลปากรพิมพ์ถวานพระภิกษุและสามเณรซึ่งเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร…
ตำนานพระอารามหลวง.pdf
การขุดแต่งวัดพระเมรุ จังหวัดนครปฐม.pdf
กรมศิลปากร พิมพ์ถวายพระภิกษุสามเณรในเทสกาลเข้าพรรษา พ.ศ. 2482
ประวัติวัดกาญจนสิงหาศน์.pdf
จัดพิมพ์ชำร่วยร่วมการกุศลเนื่องในการทอดกฐินพระราชทานของกรมศิลปากร ณ วัดกาญจนสิงหาศน์…
N9Y12.pdf
Y7N1.pdf
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2