เรียกดูรายการ (18 total)

พระอภัยมณีฉะบับหลวง คำกลอนของสุนทรภู่ เล่มที่ 2 พร้อมด้วยคำอธิบายเรื่องพระอภัยมณี…
คุณหญิงเชาวนานุสถิติ (หลี อินทุเกด) พร้อมด้วยพี่น้อง พิมพ์ในงารปลงศพสนองคุณ นางทับทิม…
ตำนานเสภา พระเจ้าบรมวงศเธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ ทรงพระนิพนธ์ใหม่…
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2