เรียกดูรายการ (11 total)

ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพหม่อมเจ้าประสบศรีจีรประวัติ จีรประวัติ
162.pdf

book72.pdf
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ…

B_4486_แบบเรียน หลักอ่านฉันท์และตัวอย่าง_600_1.pdf
หิโตปเทศคำฉันท์.pdf
พิมพ์เป็นที่ระลึกในการฌาปนกิจศพ นายเหล็ง รัตนวิจิตร ณ วัดแก้วแจ่มฟ้าล่าง ถนนสี่พระยา…

ฉันท์เยาวพจน์ ตอน 4.pdf
พิมพ์แจกในงานฌาปนกิจศพ นางบริหารวนเขตต์ (เจริญ ชูเกียรติ) ณเชิงบรมบรรพตวัดสระเกศ วันที่ 22…
ฉันท์เยาวพจน์ ตอน 3.pdf
พิมพ์แจกในงานฌาปนกิจศพ นายวงศ์ บุนนาค และเด็กชายไตร บุนนาค ณวัดไชยชนะสงคราม วันที่ 10…
ฉันท์เยาวพจน์ ตอน 2.pdf
พิมพ์แจกในงานฌาปนกิจศพ นายหงวน สิทธิพงศ์ ณวัดแก้วแจ่มฟ้า เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2479
ฉันท์เยาวพจน์.pdf
พิมพ์แจกในงานฌาปนกิจศพ นางชม ฉัตรกุล ณอยุธยา ณวัดยานนาวา วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2478
อนิรุทคำฉันท์.pdf
กรมศิลปากรจัดพิมพ์เนื่องในการจัดให้มีงานสัปดาห์แห่งวรรณคดี ประจำปี 2503
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2