เรียกดูรายการ (11 total)

94.pdf
พิมพ์ทูลเกล้าฯถวาย ณ วันเสาร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ.2456

91.pdf
ทรงพิมพ์เพื่อเป็นมิตรพลีในงานสมายุมงคลครบ 5 รอบ วันที่ 3 กรกฎาคม พระพุทธศักราช 2502

book27.pdf
ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพท่านผู้หญิงถวิล ธรรมศักดิ์มนตรี ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม…

book61.pdf
มูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัยจัดพิมพ์โดยเสด็จพระกุศล…

คำกลอนสรรเสริญพระบารมีพระบามสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาคที่ 3.pdf
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ…
sunthorn_phu_6.pdf
พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ รองอำมาตย์ตรี ขุนยรรยงกิจจากร (ยง (อนุบรรยงก์)…
sunthorn_phu_1.pdf
พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ ขุนศุภลักษณ์ศึกษากร (เจียม ศุภลักษณ์ศึกษากร) ณ…
คำกลอนสรรเสริญพระบารมี พระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาคที่ 1.pdf
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ…
สุภาษิตสอนศิษย์คำกลอน.pdf
กรมศึกาาธิการพิมพ์แจกในงานกฐินพระราชทาน ณวัดปากน้ำ ปากคลองภาษีเจริญ จังหวัดธนบุรี พ.ศ.…
B_886_บทดอกสร้อยสุภาษิต (ประกอบภาพสอดสีทุกบท)_600_1.pdf
หนังสือสอนอ่านจินตกระวีนิพนธ์
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2