เรียกดูรายการ (474 total)

พระสงฆ์สามเณรวัดกันมาตุยาราม…

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศวรฤทธิ์ โปรดให้พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพหม่อมสุภาพ…

แสดง ณ ชุมนุมศึกษาพุทธธรรม (ศิริราช) ในอุปการะของคณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล…

พิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพอำมาตย์โท หลวงพินิจโภคากร (เง็ก นิงสานนท์)

สายหยุด เจริญยิ่งจัดพิมพ์เป็นธรรมวิทยาทาน พ.ศ. 2512

พนักงานบริษัทไทยเดินเรือทะเล จำกัด ร่วมใจกันจัดพิมพ์เป็นที่ระลึกในงานครบรอบ 15 ปี…

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2